Kouluttaudu virtuaalimatkailun osaajaksi

Matka jatkuu verkossa

 

 

Lue lisää
Visitlo Learn site logo

Virtuaalimatkailun osaajaksi etäopiskeluna

 

Oletko työskennellyt matkailussa ja haet töitä työttömänä, lomautettuna tai yrittäjänä? Nyt sinulla on tilaisuus nousta edelläkävijäksi matkailun tulevaisuudessa. Laajenna osaamistasi virtuaalimatkailuun. Se on vakiinnuttamassa paikkaansa matkailussa ja tarvitsee osaajia.

Koulutuksessa opit, miten virtuaalimatkailutuote kehitetään, tuotetaan, markkinoidaan ja opastetaan sekä luot oikean virtuaalituotteen. Koulutus toteutetaan kokonaan etänä VisitloLearn-alustalla ja kouluttajina on tiimi, joka on ollut mukana luomassa Visitlo-virtuaalimatkailualustaa. Koulutukseen sisältyy yhteisiä luentoja, ohjausta pienryhmissä, henkilökohtaista sparrausta sekä itsenäistä opiskelua. Tavoitteena on työllistyä työssäoppimisyritykseen tai omaan yritykseen. Tarvitset vain videoneuvotteluyhteyden mahdollistavan tietokoneen (jossa kamera ja mikrofoni) sekä riittävän nopean nettiyhteyden.

Koulutuksen jälkeen sinulla on oma virtuaalimatkailutuote ja tietotaito, jota lappilaiset edelläkävijäyritykset, kuten Joulupukki jo hyödyntävät.

Koulutuksen suoritettuasi sinulla on:

 • Myytävä tuote tai työpaikka työssäoppimisyrityksessä tai omassa yrityksessä
 • Harvinaista osaamista virtuaalimatkailun koko tuotantoketjusta  
 • Uusi, vähemmän suhdanneherkkä tulonlähde omalla osaamisalueellasi – ei siis ammatinvaihto 
 • Vapaus päättää mitä tuotat, kenelle ja milloin. Virtuaalimatkaoppaana voit vetää lumikenkäretkiä kesällä Bahamalta käsin.
 • Uusia ideoita myös live-opastukseen
 • Entistä laajempi digiosaaminen, mm. somemarkkinointi ja kuvankäsittely

Miksi on tärkeää ymmärtää virtuaalimatkailua?

Etäosallistuminen on lyönyt itsensä nyt läpi, mikä pohjustaa tietä virtuaalimatkailun kasvulle. Virtuaalimatkailutuotteille on laajat markkinat mitä erilaisimmissa kohderyhmissä liikuntarajoitteisista pelien maailmassa kasvaneeseen sukupolveen.

Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat ostaa etäelämyksiä myös rajoitusten poistuttua, ja virtuaalimatkailulla ja digitaalisuudella tulee olemaan suuri vaikutus seuraavien 20–30 vuoden aikana. Virtuaalimatka voi osin jopa korvata fyysisen matkustamisen. Silloinkin matkailija haluaa oppaan selittämään koettua ja vastaamaan kysymyksiin.

Mitä on virtuaalimatkailu?

Yksinkertaisimmillaan virtuaalimatkailu on yhdistelmä live-opasta ja aidossa ympäristössä ennakkoon valmisteltua video- tai kuvamateriaalia. Vuorovaikutus oppaan ja osallistujien välillä on oleellista. Matkan voi tuottaa myös virtuaalitodellisuuden keinoin virtuaalilasien lävitse koettavaksi.

Koulutuksen sisältö

I Johdanto virtuaalimatkailuun 2 kk / 10 pv

Yhteinen etäopiskelu (lähiopetuspäivä) 5 pv + itsenäinen etäopiskelu 5 pv

Yhteiset etäluennot:

 • Mistä virtuaalimatkailussa, etäelämysten tuottamisessa ja kuluttamisessa on kysymys
 • Millaisia virtuaalimatkailun toteuttamistapoja on olemassa
 • Miten ja millaisille yrityksille virtuaalimatkat toimivat
 • Millaisia teknisiä alustoja on olemassa
 • Digitaalinen myynti ja asiakaspalvelu

Tehtävät:

 • Kirjallinen analyysi yhdestä virtuaalimatkasta tai siitä tehdystä tallenteesta
 • A4-kirjoitelma: millainen virtuaalimatka voisi olla toimiva alueesi matkailussa tai millaisen palvelun haluaisit tehdä
 • Pienryhmissä kehittämistehtävä työssäoppimisyritykselle

II Virtuaalimatkailun tuotekehitys 5 kk / 60 päivää (limittyy III-osion kanssa)

Yhteinen etäopiskelu (lähiopetuspäivä) 6 pv + välitehtävä 4 pv + pienryhmätyöskentely 49 pv + itsenäinen etäopiskelu 1 pv

Yhteiset etäluennot:

 • Miten laaditaan vuorovaikutukseen perustuva käsikirjoitus virtuaalielämyksen pohjaksi
 • Minkälaista sisältöä ja resursseja vaaditaan
 • Miten sisältö luodaan digitaalisiin kanaviin, tutustuminen vaihtoehtoihin (digitaalinen esitysympäristö, virtuaalikamera, videon, äänen ja kuvien käsittely, graafiset tekstit ja kartat) ja työkaluihin, sisältää myös harjoittelun
 • Esiintymiskoulutus virtuaaliseen opastyöskentelyyn
 • Opastuksen harjoittelu käytännössä (teknisen osaamisen yhdistäminen opastyöskentelyyn)

Tehtävät:

 • Tuotat yhden virtuaalimatkailutuotteen kohdeyritykselle. Yrityksen digitaaliseen aineistoon perehtyminen (etänä), aineiston hankinta tai uuden aineiston tuottaminen. Pilotointi ja testaus.

III Virtuaalielämyksen markkinointi ja kanavat 2 kk / 8 pv

Yhteinen etäopiskelu (lähiopetuspäivä) 3 pv + pienryhmätyöskentely 1 pv + itsenäinen etäopiskelu 4 pv

Yhteiset etäluennot ja tehtävät:

 • Digimarkkinat ja niiden toimintalogiikka; hakukoneoptimointi ja -markkinointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa, tarvittavat työkalut
 • Facebook-markkinoinnin perusteet (sis. Instagram ja Messenger), mahdollista hankkia soveltuva Facebook Blueprint -sertifikaatti
 • Virtuaalimatkan nimeäminen, tuotekuvauksen ja trailerin tekeminen
 • Kuvien hyödyntäminen
 • Virtuaalituotteen markkinointisuunnitelma pienryhmittäin kohdeyritykselle

Hakeminen ja lisätiedot

Lisätiedot: Susanna Jänkälä susanna@visitlo.com

Haku on päättynyt päättyy 30.11.2021.

 

 

Haluatko saada push-ilmoituksia kaikista tärkeimmistä työmaalla tapahtuvista toimista?